இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1283பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
காணாது அமையல கண்

(அதிகாரம்:புணர்ச்சிவிதும்பல் குறள் எண்:1283)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): என்னை விரும்பாமல் புறக்கணித்துத் தனக்கு விருப்பமானவற்றையே செய்து ஒழுகினாலும், என்னுடைய கண்கள் காதலனைக் காணாமல் பொருந்தவில்லை.

மணக்குடவர் உரை: தம்மை விரும்பாது தன்மனம் விரும்புவனவே செய்தானாயினும் கொண்கனைக் காணாது என்கண்கள் அமையமாட்டா.
இவையெல்லாம் ஊடற்பகுதியானமையும் முன்னுறுபுணர்ச்சி யின்மையும் ஆமாறு கண்டுகொள்க.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) பேணாது பெட்பவே செய்யினும் - நம்மை அவமதித்துத் தான் செய்ய வேண்டியனவே செய்யுமாயினும்; கொண்களைக் கண் காணாது அமையல - கொண்கனை என் கண்கள் காணாது அமைகின்றன இல்லை.
(தன் விதுப்புக் கண்கள்மேல் ஏற்றப்பட்டது. 'அத்தன்மையேன் அவனோடு புலக்குமாறு என்னை' ? என்பதாம்.)

இரா இளங்குமரனார் உரை: காதலர் நாம் விரும்புமாறு நடவாமல் அவர், தாம் விரும்புமாறே நடந்து கொண்டார் என்றாலும் அவரைக் காணாமல் இருக்க என் கண்கள் இசைவதில்லை.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக் கண் காணாது அமையல.

பதவுரை:
பேணாது-விரும்பிப் போற்றாது; பெட்பவே-விரும்பியவையே; செய்யினும்-செய்தாலும்; கொண்கனை-கணவனை; காணாது-பார்க்காது; அமையல-தணிவெய்துகின்றில்; கண்-விழி.


பேணாது பெட்பவே செய்யினும்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தம்மை விரும்பாது தன்மனம் விரும்புவனவே செய்தானாயினும்;
பரிப்பெருமாள்: நம்மை விரும்பாது தன்மனம் விரும்புவனவே செய்தானாயினும்;
பரிதி: பேணாத பெரிய ஊடலிலே செய்யினும்;
காலிங்கர்: தோழீ! இங்கு நம்மை விரும்பாது புறத்துத் தனக்கு விரும்புவன செய்து வரினும்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) நம்மை அவமதித்துத் தான் செய்ய வேண்டியனவே செய்யுமாயினும்;

'விரும்பாது/அவமதித்து தன்மனம் விரும்புவனவே செய்தானாயினும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'புறக்கணித்துத் தாம் விரும்பியனவே செய்தாலும்', 'என்னை மதியாமல் தான் விரும்பியவற்றையே காதலன் செய்தாலும்', 'என் விருப்பத்தை மதிக்காமல் தாம் விரும்பியபடியே தாமதித்து வந்தவரானாலும்', 'கணவன் நம்மை யவமதித்துத் தான் விரும்பியவற்றையே செய்தாலும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

என்னைக் கருதாமல் தான் விரும்பியவற்றையே செய்தாலும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

கொண்கனைக் காணாது அமையல கண்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: கொண்கனைக் காணாது என்கண்கள் அமையமாட்டா.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இவையெல்லாம் ஊடற்பகுதியானமையும் முன்னுறுபுணர்ச்சி யின்மையும் ஆமாறு கண்டுகொள்க.
பரிப்பெருமாள்: கொண்கனைக் காணாது என்கண்கள் அமையமாட்டா.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இவையெல்லாம் ஊடற்பகுதியானமையும் முன்னுறுபுணர்ச்சி யானமையும் ஆமாறு கண்டுகொள்க. இது மேற்கூறிய சொற் கேட்டு ஊடல் வேண்டுவார் தலைமகற் காணாதொழிதலே உளது என்று நகையாடிய தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது. பிரிந்து கூடல் முடிந்தது.
பரிதி: நாயகரைக் காணாமல் நித்திரை வராது என்றவாறு.
காலிங்கர்: கொண்கனை அப்படி அதற்கு உரியன் என்று அறிந்தும் ஒரு பொழுது காணாது அமையமாட்டா மற்று இக்கண்கள் ஆனவை; வறிதே நீ என்னை முனிவது எவன் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: கொண்கனை என் கண்கள் காணாது அமைகின்றன இல்லை.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: தன் விதுப்புக் கண்கள்மேல் ஏற்றப்பட்டது. 'அத்தன்மையேன் அவனோடு புலக்குமாறு என்னை'? என்பதாம்.

'கொண்கனைக் காணாது என்கண்கள் அமையமாட்டா' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலனைக் காணாமல் என் கண்கள் பொருந்தா', 'அவனை என் கண்கள் காணாமல் அமைதியுறுவதில்லை', 'அவரைப் பார்த்துக் கொண்டேயிருக்க ஆசைப்பட்டு என் கண்கள் அமைதியாக இருக்க மறுக்கின்றன', 'கணவனைப் பார்க்காமல் என் கண்கள் அமைவதில்லை' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

கணவனைப் பார்க்காமல் என் கண்கள் அமைதியுறுவதில்லை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
பேணாது பெட்பவே செய்தாலும், கணவனைப் பார்க்காமல் என் கண்கள் அமைதியுறுவதில்லை என்பது பாடலின் பொருள்.
'பேணாது பெட்ப' குறிப்பது என்ன?

'என்னைப்பற்றி கொஞ்சமாவது நினைக்கிறாரா? இல்லவே இல்லையே. அவர் விரும்பியபடிதானே எல்லாமே செய்கிறார். இருந்தாலும் அவர் இருக்குமிடம் தேடிச்சென்று என் கண்கள் அலைகின்றனவே!' எனக் கணவனைக் கூடுவதற்கு விரைவு கொள்ளும் தலைவி கூறுகிறாள்.
பிரிவிற் சென்ற கொண்கன் திரும்பி வந்துவிட்டார். உற்றார் உறவினர் சூழ்ந்திருப்பதால், கணவனும் மனைவியும் இன்னும் தனிமையில் சந்திக்கவில்லை. 'என் கண் முன்னேதான் நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார். எனினும் என்னை ஏறெடுத்துப் பாராமல்- என்னைப் பொருட்படுத்தாமல் அவர் பாட்டுக்கு அவர்க்கு விரும்பினவற்றையே செய்துகொண்டிருக்கிறார். இருந்தாலும் அவரை என் பார்வையிலிருந்து விலக மாட்டாமல் வைத்திருக்கின்றேன். ஏனெனில் என் கண்கள் அவரைத் தேடி அலைந்து கொண்டேயிருக்கின்றன' என மனத்துள் ஊடிச் சொல்கிறாள் தலைவி. அவரைத் தனிமையில் சந்திக்கும் வரை இருப்புக் கொள்ளாது இருப்பாள் அவள். அவனைக் கூடவேண்டுமென்ற விருப்ப விரைவும் அவள் கண்களில் தெரிகிறது.
'காணாது அமையில கண்' எனத் தலைவியின் கண்களை வைத்து அவளது அன்பு மிகுதி காட்டப்பட்டது என்றும், அவரைப் பார்த்துக் கொண்டேயிருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் என் கண்கள் அவர் செல்லுமிடமெல்லாம் பின்னால் போகின்றன என்றும் இத்தொடரை விளக்குவர்.

'பேணாது பெட்ப' குறிப்பது என்ன?

'பேணாது பெட்ப' என்றதற்குத் தம்மை விரும்பாது தன்மனம் விரும்புவனவே, நம்மை விரும்பாது தன்மனம் விரும்புவனவே, நம்மை விரும்பாது புறத்துத் தனக்கு விரும்புவன, என்னை விரும்பாமல் புறக்கணித்துத் தனக்கு விருப்பமானவற்றையே, தன்னைப் புறக்கணித்து, தான் விரும்புவனவற்றையே, புறக்கணித்துத் தாம் விரும்பியனவே, என்னை மதியாமல் தான் விரும்பியவற்றையே, என் விருப்பங்களை மதிக்காமல் தாம் விரும்புகிறபடியே, நாம் விரும்புமாறு நடவாமல் அவர், தாம் விரும்புமாறே, நம்மை யவமதித்துத் தான் விரும்பியவற்றையே, நம்மை இகழ்ந்து விரும்பியனவே, நம்மை விரும்பாது தம் மனம் விரும்பியனவே, மனத்தால் விரும்பாது செயலால் தான் விரும்பியபோது விருப்பத்தை என்றவாறு உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.

பணி முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ள கணவன் தன்மீது மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று உரிமையுடன் நினைக்கிறாள் தலைவி. ஆனால். மனைவி என்று ஒருத்தி அங்கிருக்கிறாள் என்பதையே உணராதவன்போல், அவன் விருப்பப்படியே எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறானே என அவன் மீது அவளுக்கு வெறுப்பு ஏற்படுகிறது. இதுவே பேணாது பெட்ப என்ற தொடர் குறிப்பது.

என்னைக் கருதாமல் தான் விரும்பியவற்றையே செய்தாலும், கணவனைப் பார்க்காமல் என் கண்கள் அமைதியுறுவதில்லை என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

என்னைக் கருதாமல் தாம்பாட்டுக்கு அவர் இருந்தாலும், என் கண்கள் அவரை நீங்குவதில்லை என்னும் புணர்ச்சிவிதும்பல் பாடல்.

பொழிப்பு

என்னைப் பொருட்படுத்தாமல் தான் விரும்பியவற்றையே செய்தாலும், கணவனைப் பார்க்காமல் என் கண்கள் அமைதியுறுவதில்லை.